Er du mellem 18 og 30 år gammel, og har du lyst til at møde unge fra hele Norden mens du arbejder en sommer i et andet nordisk land? Så er Nordjobb noget for dig.

 

Sommeren 1985 var den første, hvor unge mellem 18 og 28 år fik mulighed for at deltage i Nordjobb. Et udvekslingsprojekt for unge i Norden.

Nordjobb_bannerNordjobb startede på initiativ af den såkaldte Gyllenhammar-gruppe – en kreds af fremtrædende erhvervsfolk fra de nordiske lande. Fra dansk side deltog Carlsbergs koncernchef Paul Svanholm samt forbundsformand Georg Poulsen, Dansk Metal.

I 1985 blev projektet administreret af et svensk konsulentfirma. Projektet blev en stor succes, men administrationen skulle decentraliseres, da et projekt som Nordjobb ikke kan administreres fra ét land. Derfor blev Foreningen NORDEN opfordret til at påtage sig forvaltningen af projektet.

Siden 1986 har Nordjobb således været et Foreningen NORDEN projekt, som har udvekslet mange tusinde unge mellem de nordiske lande.

 

Mål

Nordjobb har til formål at give unge en mulighed for – gennem et sommerjob – at opleve et andet nordisk land. Gennem fritidsprogrammet møder Nordjobberne unge fra Danmark og Nordjobbere fra de andre nordiske lande.
De unge får altså en “ægte” nordisk oplevelse og de får mulighed for at knytte varige venskaber med andre unge, samt de mennesker de møder på arbejdspladsen og i lokalafdelingerne. Sagt på en anden måde er Nordjobb et projekt, som har skabt mange “nordiske” solstrålehistorier.
Hvad kan lokalafdelingen gøre?

Nordjobb er en god mulighed for lokalafdelinger der vil engagere sig i et ungdomsprojekt.

Nordjobberen skal tilbydes job, bolig og fritidsprogram.

Job

En del job bliver skaffet af medarbejderne på Landskontoret, men der er også god mulighed for at lokalafdelingerne – med deres særlige kendskab og kontakt til det lokale erhvervsliv – fremskaffer job lokalt. Jobbene skal være almindelige sommerjob til normal løn. (Bemærk, at alle Nordjobberne skal være fyldt 18 år. De skal altså have “voksenløn”).

Et Nordjobb skal have en varighed på minimum fire uger indenfor perioden fra begyndelsen af maj til slutningen af september. Et job kan i princippet være hele perioden, men Nordjobberne i Danmark får en særlig gunstig beskatning af deres indkomst, hvis jobbet ikke har længere varighed end tre måneder (højst 100 dage).

Bolig

For det meste er det lokalafdelingerne, der finder bolig til Nordjobberne. Mange bor på fremlejede kollegieværelser, men der kan også være tale om værelser, der lejes privat hos en familie. I alle tilfælde skal det tilstræbes at huslejen ikke overstiger 2.500 kr. pr. måned. Hvis der tilbydes kost i forbindelse med indkvarteringen, kan prisen naturligvis være højere.
Fritid

Jobbet er naturligvis en vigtig del af oplevelsen, men en særlig del af opholdet er at Nordjobberne bliver tilbudt et spændende og varieret fritidsprogram. Når det gælder hverdagene er det FNU, lokalafdelingen, eller flere lokalafdelinger i samarbejde, der tilrettelægger fritidsprogram med f.eks. sport, besøg hos familier, museumsbesøg, naturoplevelser og meget mere. I weekenderne vil der dels regionalt og dels på landsplan blive tilbudt aktiviteter. Landskontoret yder økonomisk tilskud til fritids- og kulturprogrammer.
Tager Nordjobberne job fra lokale unge?

Nej! Det gør de ikke, for de lokale unge kan jo søge Nordjobb i et andet nordisk land – og selv få en god nordisk oplevelse. Lokalafdelingerne opfordres til aktivt at få unge i lokalområdet til at søge Nordjobb.

Lokalafdelingen kan udbrede kendskabet til Nordjobb ved at kontakte de lokale skoler, som har ældre elever samt uddannelsessteder og institutioner, hvor unge har deres daglige gang. På den måde kan Nordjobb også bruges som løftestang for at lokalafdelingen får mulighed for at blive mere kendt blandt unge og f.eks. i lokalpressen. Nordjobb er godt stof i lokale medier!
Vi er interesserede, hvad gør vi?

Lokalafdelingen kontakter udvekslingsafdelingen på Landskontoret og får nærmere oplysninger og informationsmateriale inden for de områder, der ønskes. Vi er i udvekslingsafdelingen også altid meget interesserede i at komme ud til lokalafdelingerne for at informere yderligere.

Ansøgning

Der kan søges via ansøgningsskema på internettet. Nordjobb har sin egen hjemmeside, der hedder www.nordjobb.net Man kan også få et ‘gammeldags’ ansøgningsskema ved at henvende sig til Landskontoret. Søg i god tid – så er der bedre mulighed for at (godt) Nordjobb.

Unge, der søger et Nordjobb, tilbydes et års gratis medlemskab af Foreningen NORDENs Ungdom. Efter Nordjobb-sæsonen arrangerer FNU bl.a. et fællesnordisk Nordjobb-eftertræf (Café Norden), hvor nordjobberne kan gense hinanden og udveksle minder i fotos m.m. Endvidere søges de unge inddraget i det vanlige FNU-arbejde. Hvis Nordjobberen bor langt fra en af de aktive FNU-afdelinger, kan den lokale Forening NORDEN afdeling overveje at invitere vedkommende til nogle udvalgte arrangementer.
Hvilke interne procedurer findes der?

Den daglige kontakt mellem Nordjobb-sekretariatet og lokalafdelingerne er vigtig for at få en glidende og tilfredsstillende arbejdsprocedure. Sæsonen er opdelt i 4 hovedarbejdsopgaver. Der skal skaffes:

Virksomheder med kortvarige sommerjob.
Bolig til Nordjobberen.
Fritidsprogram.
Danske ansøgere.

Er en lokalafdeling villig til at lægge kræfter i disse arbejdsopgaver, indledes en række procedurer der er vigtige at overholde. Er det lykkedes at vække en virksomheds interesse, skal et jobskema udfyldes med nøjagtig beskrivelse af jobbet.

Så snart dette skema er udfyldt, underskrevet og indsendt af en virksomhed til Landskontoret, påbegyndes jobmatchningen. Når en Nordjobb-ansøger har takket ja til indsendte jobtilbud, sendes informationer om personen til lokalafdelingen. Herefter indledes “jagten” på en bolig i fællesskab mellem lokalafdelingen og landskontoret. Når en adresse er fundet, skal den registreres hos begge parter.

Har en dansk ansøger fået job i et af de nordiske lande, meddeles det til lokalafdelingen i det område vedkommende kommer fra.
Hvilke informationer tilgår lokalafdelingerne, ansøgerne, arbejdsgiverne og hvornår?

Lokalafdelingerne får løbende information om virksomheder og kommende Nordjobbere i deres lokalområde. Ligeledes gives der løbende informationer om danske ansøgere. Information om danske Nordjobbere fra lokalafdelingens område tilsendes i løbet af efteråret (ca. 1. oktober), når Nordjobbsæsonen er afsluttet.

Hvilken tidsmæssig køreplan er der generelt for Nordjobb?

5. december – 1. juni – Nordjobb – ansøgerkampagne: Kampagne for at få danske ansøgere.

6. januar – 1. maj – Nordjobb – virksomhedskampagne: Kampagne for at skaffe sommerjob.

Derudover køres boligkampagne løbende efter behov.

Læs mere på nordjobb.org.

Nordjobb ambassadører

Læs mere om Nordjobb-ambassadør ordningen på Nordjobbs hjemmeside: https://www.nordjobb.org/da/ambassadoerer

Link til de tre danske ambassadører:

  1. Alf Roxenholt: https://www.nordjobb.org/da/ambassadoerer/58-alf-roxenholt
  2. Henriette Nygaard: https://www.nordjobb.org/da/ambassadoerer/56-henriette-nygaard
  3. Katrine Skadhauge: https://www.nordjobb.org/da/ambassadoerer/54-katrine-skadhauge
da_DKDanish