Folkemødet d. 14. juni: Der echte Norden – Norden, Tyskland og det danske mindretal

J29 - Sydslesvigteltet

Slesvig-Holsten kalder sig selv ‘det ægte norden’, fordi man ser sig selv som den drejeskive, der forbinder Tyskland og Europa med Norden. Med det netop overståede EP-valg som bagtæppe vil vi tage en status på relationen mellem Tyskland og Norden samt det danske mindretals rolle heri. Sikkerhedspolitisk er Norden og Tyskland tydeligvis rykket tættere på […]

Gratis

Folkemødet d. 14. juni: Nordens plads på fremtidens skolebænk

H1 - Skibet Lilla Dan

Der tales om, at Norden skal blive verdens mest integrerede region - men hvorfor ved vi så lidt om hinanden? Norden i skolen, Foreningen Nordens gratis, digitale undervisningsplatform, tilbyder værktøjer til at inspirere elever og lærere i hele Norden til at udforske nabosprog, nordisk kultur og samfundsforhold inden for forskellige fag. Hvorfor skal vi overhovedet […]

Gratis
da_DKDanish