Vær med til at sætte et nordisk præg på din kommunale valgkamp!

22-10-13 norden 0 comment

Det nordiske venskabsbysamarbejde udgør et centralt element i den lokale nordiske folkelige forankring. Derfor er det vigtigt, at vi markerer nordiske visioner for det kommunale arbejde i forbindelse med kommunalvalgkampen. Deltag i de forestående lokale vælgermøder eller skriv til de lokale kandidater.

kommunalvalg_2013

Foreningen NORDEN oplever, at der fortsat er bred interesse for at fastholde nordiske venskabsbyer til glæde/gavn for det folkelige engagement inden for bl.a. kultur, idræt og erhverv. Foreningens erfaringer fortæller os også, at mange medarbejdere i forvaltningen tidligere har fået ny inspiration ved diverse ekskursioner til en nordisk venskabsby.

Men foreningen ser også, at der er et behov for at revitalisere samarbejdet. Fra foreningens side tager vi udgangspunkt i, at et nordisk venskabsbysamarbejde på kommunalt plan skal være effektivt og givende. Men det er der også masser af muligheder for.

Foreningen ser en fremtidig model med tematiske møder om f.eks. miljø, erhvervsudvikling, skoler, ældreomsorg og kultur, med deltagelse af politikere og medarbejdere fra venskabsbyerne. Alle arrangementer behøver ikke at inddrage alle led i kæden. Foreningen kan godt se eksempler, hvor det vil være naturligt i konkrete tilfælde at samarbejde med en enkelt venskabskommune.

Det der adskiller det nordiske venskabsbysamarbejde fra andre, mere eksotiske venskabsbyer, er at her er der samarbejde mellem byer, hvor de offentlige forvaltninger har de samme opgaver og hvor brugere har samme forventninger til servicen. Derfor kan en effektiv udveksling af erfaringer netop bidrage til at gøre det kommunale system både bedre og billigere.

Eksempler på spørgsmål, der skal tilpasses de enkelte kommuner.

Vil du arbejde for:

  • at der gennemføres udveksling af kommunale medarbejdere i venskabskæden
  • at revitalisere venskabsbysamarbejdet i kommunen
  • etablering af en venskabskomite i din kommune med kommunalbestyrelsesmedlemmer og brugere, herunder Foreningen NORDEN. Komiteens formål skal være at fremme den mellemfolkelige kulturelle forståelse og respekt på tværs af de nordiske landegrænser og skabe samarbejde/netværk/venskaber til gavn for kommunens borgere
  • at kommunens institutioner får venskabsinstitutioner i de andre nordiske venskabsbyer, hvorigennem bibliotekaren og læreren, sundhedshjælperen og vejformanden m. fl. via web-konferencer udveksler erfaring og får opbygget et tæt netværk af forbindelser
  • at kommunens jobcentre og erhvervskontakter får opbygget et nordisk netværk, og derigennem får skabt et erhvervssamarbejde mellem virksomhederne i den nordiske venskabsbykæde.

I de kommuner, hvor der ikke er nogen venskabskæde, kan man starte med at spørge kandidaterne, om de vil arbejde for, at der etableres en nordisk venskabskæde i kommunen. I argumentationen for spørgsmålet kan man tage udgangspunkt i ovenstående.

God kommunal valgkamp!da_DKDanish