Foreningen NORDEN ønsker direkte valg til Nordisk Råd.

06-06-24 norden 0 comment

Udtalelse fra Foreningen NORDENs repræsentantskab 25. maj 2024

Foreningen NORDENs repræsentantskab med repræsentanter fra lokal- og kredsafdelinger i hele
Danmark var samlet til repræsentantskabsmøde i København den 25. maj 2024 og udtaler følgende:
Repræsentantskabet opfordrer de nordiske politikere til at styrke og opdatere grundlaget for
Nordisk Råds arbejde. Vi mener, at Helsingforsaftalen trænger til at blive opdateret, og vi tror på, at
man skal styrke de nordiske borgeres inddragelse i Nordisk Råds arbejde. Derfor anbefaler vi
indførelsen af direkte valg for en del af medlemmerne i Nordisk Råd.

Det nordiske samarbejde er lykkedes på mange områder. Så sent som i denne uge kunne vi fejre 70-
året for det fælles nordiske arbejdsmarked. Siden den 22. maj 1954 har vores region været forbillede
for arbejdskraftens frie bevægelighed. Det har fremmet vækst, innovation og kulturel udveksling
imellem de nordiske lande.

Grundlaget for Nordisk Råds arbejde er Helsingforsaftalen, der blev underskrevet i 1962, og senest
er blevet ændret i 1995. Aftalen har været en vigtig platform for samarbejde og dialog imellem de
nordiske lande, og har bidraget til at styrke båndene mellem os.

Verden har imidlertid ændret sig. Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at Norden er blevet
samlet i NATO. Samtidig har bekymringer som klimaforandringer og teknologiske fremskridt ændret
vores verdenssyn. Derfor mener Foreningen NORDEN, at Helsingforsaftalen skal opdateres, så den
modsvarer vores tids muligheder og udfordringer. Helsingforsaftalen skal med andre ord bringes ind
i den tid vi lever i, og står foran.

Vi mener, at man bør se på, hvordan man kan skabe en større offentlig interesse i Nordisk Råds
arbejde. Foreningen NORDEN mener, at et vigtigt skridt kunne være at indføre direkte valg til
Nordisk Råd. Direkte valg kunne føre til en større offentlig debat og øget fokus på de emner, der
behandles i Nordisk Råd. Direkte valg vil betyde, at den opstillede politiker skal kæmpe for sit
mandat og skal stå til regnskab over for de borgere, der har valgt at stemme på vedkommende.
Således bliver politikeren, ved direkte valg, mere direkte ansvarlige over for borgerne.

Foreningen NORDEN forslår en løsning, hvor Nordisk Råd består af to kamre. Det ene kammer
fortsat bestående af parlamenternes medlemmer. Det andet bestående af direkte valgte
medlemmer. Denne valgmåde vil give mulighed for en bredere inddragelse af forskellige
samfundsgrupper og flere perspektiver i de politiske beslutninger.da_DKDanish