Om Femte maj-fonden

Historien bag Femte maj-fonden

Foreningen Femte Maj Fonden blev oprettet af komiteen for hjælp til danske flygtninge i Vestsverige til minde af Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

Foreningens medlemmer er i dag Foreningen NORDEN i Danmark, Foreningen Norden i Göteborg, LO-distriktet Vestsverige og den Danske Sømandskirke i Göteborg.

Opgave

Femte Maj fonden har hjemsted i Gøteborg, og har til formål at fremme danske unges viden om svensk kultur samt svensk samfunds- og erhvervsliv gennem støtte til forberedelse af undervisning eller uddannelse i Sverige.

Fondens bidrag

Bidrag, normalt i størrelsen fra 4.000 SEK til maksimalt 30.000 SEK, kan bevilliges til følgende formål:

 • Uddannelse i Sverige for danske unge.
  Bidrag til praktik gennem studier, både via gymnasieuddannelse eller videreuddannelse.
 • Bidrag til studierejser – vigtigt at det er et spørgsmål om rendyrket undervisning eller uddannelse. Rejsen skal ske indenfor rammen for en grundlæggende uddannelse (teoretisk eller praktisk).
 • Bidrag til studierejser i Sverige for unge danske journalister, forskere, lærere, skuespillere og instruktører.
 • Øvrigt som kan fremme dansk ungdoms forståelse af Sverige.

ANSØGNING

Fonden anvender ikke faste
ansøgningsblanketter men
ansøgninger skal mindst indeholde:

 • Navn, adresse og telefon til ansøger
 • Formålet bidraget søges til
 • Beløbet skal specificeres på forskellige aktiviteter (hvis der er flere)
 • Ansøgningen skal underskrives af ansøger
 • Iban kode og Swiftnummer til udbetalingen

 

Ansøgningen sendes til:
landskontoret@foreningen-norden.dk

Tidsfrister

 • Senest d. 15. marts skal ansøgninger om tilskud være modtaget.
 • Bestyrelsen for Femte Maj Fonden mødes normalt en gang om året.
 • Bidrag uddeles ikke mellem de årlige møder.
 • Bidrag uddeles ikke til arrangementer eller aktiviteter som påbegyndes eller gennemføres før d. 5. maj i ansøgningsåret.

 

Rapportering

Projekter der modtager støtte skal sende en
skriftlig redegørelse for anvendelsen af bidraget
til landskontoret@foreningen-norden.dk

da_DKDanish