Nordisk på skemaet

17-01-24 Esben Ørberg 0 comment

25 gymnasier i Norden får i de kommende år en helt særlig nordisk betoning i en lang række fag. Det er A. P. Møller Fonden, som har sikret, at mange hundrede nordiske gymnasieelever får nordisk på skemaet, når projektet NordUng frem til sommeren 2026 ruller ud i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne og Grønland.

Foreningen Nordens folkeskoleinitiativ Norden i Skolen er sammen med de involverede skoler partner i projektet.

Mere om NordUng https://nordung.ku.dk/

De deltagende skoler skyder hovedprojektet i gang på en stor konference den 30. januar. https://eventsignup.ku.dk/nynordiskfaglighed

Projektets omdrejningspunkt er at udvikle undervisningsforløb, som kan støtte lærere i at arbejde med det nordiske perspektiv i fag som historie, samfundsfag, geografi samt i sprogfagene på Nordens gymnasier. Undervejs skal lærere og elever fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne udvikle, afprøve og kvalificere forløbene, som efterfølgende stilles til rådighed for alle lærere i Norden.

Projektets fokusområder, hvor nordiske perspektiver inddrages:

 • Klima- og miljøbevidsthed
 • Identitetspolitik
 • Køn og identitet
 • Amerikaniseringens epoke – i Norden
 • Fortiden i nutiden i de respektive nordiske lande
 • Nordiske kortfilm som genre
 • Internationalisering og nordificering
 • Indvandring og integration i Norden
 • Nordens sprog som ressource for fælles forståelse
 • Oversættelse af nordiske mesterværker til andre nordiske sprog
 • AI og sociale medier

Projektleder er Mischa Sloth Carlsen, som er udlånt fra sin lektorstilling på Aurehøj Gymnasium: mischasc@hum.ku.dk

Forskningsmæssigt er projektet forankret hos Københavns Universitet. Projektleder er her lektor Bergur Rønne Moberg moberg@hum.ku.dk

Foto herunder fra fejring af projektstart: Forrest til venstre Bergur Rønne Moberg, forrest til højre Mischa Sloth Carlsen – sammen med udviklingskonsulenter fra de involverede gymnasier, som i særlig grad er knyttet til NordUng. Foto: Privat.da_DKDanish