Ambitiøs Nordjobb-ambassadør-uddannelse har fået startskuddet!

24-05-22 norden 0 comment

Nordjobb og Nordisk Ministerråd har søsat en ny Nordjobb-ambassadør-uddannelse, som skal uddanne forhenværende Nordjobbere til at formidle deres erfaringer til andre unge. Uddannelsen er skabt med baggrund i visionen om, at Norden skal være verdens mest integrerede region i 2030 og projektet skal styrke områder som mobilitet, kulturel og sproglig udveksling i de nordiske lande.

Målet er at Nordjobb-ambassadøren i løbet at et år aflægger omkring 10 besøg på institutioner som; gymnasier, højskoler, foreninger og lignende. Ambassadørens opgaver komme til at bestå af oplæg, deltagelse i messer, arrangere inspirationsaftener og lignende og på den måde aktivt involvere de unge, og øge deres interesse for Norden – og for at arbejde som Nordjobber.

Uddannelsen påbegyndes i september/oktober 2022.

Hvis du kender et ungt menneske, som kunne være interesseret, så kan man læse mere om projektet her:
https://www.nordjobb.org/da/om-nordjobb/engager-dig/nordjobbambassadoerer

Du kan læse mere om Nordjobb projektet her:
https://www.nordjobb.org/da/da_DKDanish