Udtalelse: Ophæv nu den paskontrol!

02-06-16 Esben Ørberg 0 comment

Vi har åbne vidder i Norden og har kunnet rejse frit mellem de nordiske lande i over 60 år. Men ikke siden 4. januar. Nu må paskontrollen afskaffes, lyder det fra Foreningen Norden.

På forslag fra Københavns Omegnskreds vedtog repræsentantskabsmødet den 28. maj denne udtalelse:

(…) Siden vedtagelsen af den nordiske pasunion i 1954 har nordiske statsborgere kunnet rejse frit mellem de nordiske lande. Den ret er suspenderet ved at indføre midlertidig grænsekontrol for alle, der passerer den dansk-svenske grænse.

Det betyder at danske statsborgere uden kørekort ikke kan rejse uden pas, fordi Danmark ikke har noget internationalt identitetskort for alle.

Foreningen NORDEN opfordrer derfor de nordiske regeringer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til at hurtigt at arbejde for at få ophævet den midlertidige grænsekontrol for nordiske statsborgere.da_DKDanish