Udtalelse fra Foreningen NORDENs repræsentantskab 13. maj 2023

25-05-23 norden 0 comment

Foreningen NORDENs repræsentantskab med over 75 repræsentanter fra lokal- og kredsafdelinger i hele Danmark var samlet til repræsentantskabsmøde i Viborg d. 13. maj 2023 og udtaler følgende:

Repræsentantskabet opfordrer den danske regering til at styrke grundlaget for det folkelige arbejde med at fremme nordisk kultur og nordiske værdier samt det nordiske samarbejde. Danmark giver langt mindre økonomisk støtte til det folkelige nordiske samarbejde end de andre nordiske lande. Det kan Foreningen NORDEN i Danmark mærke – det gælder såvel i lokalforeningerne som på landsplan. Vi opfordrer derfor til at man styrker økonomien, så debatten og oplysningen om Norden, nordisk kultur og vores nordiske demokrati kan udvikles yderligere.

Netop i disse år er det vigtigt, at vi i Norden står tæt sammen om vores frihed, demokrati samt vores fælles værdier og kultur.

I Europa raser krigen mellem Rusland og Ukraine fortsat her over et år efter, at Rusland angreb et fredeligt naboland. Det giver anledning til at styrke forsvar og beredskab ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Finlands nylige og Sveriges forhåbentlig kommende optagelse i NATO, hilses velkomment af Foreningen NORDEN i Danmark. Det bør føre til et stærkere forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden, så det også bliver en del af arbejdet i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Men forsvaret af vores fælles værdier omfatter mere end militært samarbejde. Vi har i Norden en fælles forståelse for kultur, værdier og demokrati. Vi er tæt forbundne gennem officielle samarbejder derunder ikke mindst Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Samtidig findes i civilsamfundet mange organisationer, der arbejder over grænserne og skaber produktive og professionelle netværk. Vi samarbejder også tæt ude i verden i bl.a. NATO og EU.

Det er imidlertid vigtigere end nogen sinde før, at vi styrker civilsamfundets samarbejde. Foreningen NORDEN er skabt på bagkant af 1. verdenskrig, og har siden i over 100 år arbejdet ud fra devisen ”Kendskab giver venskab”. Via kendskab til vores naboer ville vi forhindre krig; det er vi lykkedes med i Norden.

Men forståelsen og udbredelsen af vores fælles værdier, ligestilling, demokrati, menneskerettigheder, miljø, natur og klima skal ikke gemmes væk. Det er vigtigt for folkeoplysningen i Danmark at sikre de foreninger, der understøtter vores demokrati og værdier – hos folkelige foreninger er holdninger ikke til salg som på moderne sociale medier.

Derfor mener Foreningen NORDEN, at regeringen i højere grad skal understøtte det oplysningsarbejde, der bliver gjort i foreninger, så vi har bedre forudsætninger for at styrke kendskabet til hinanden i Danmark og i Norden – det kalder tiden på.da_DKDanish