Sund forening med sund økonomi

18-04-18 Esben Ørberg 0 comment

Når 100 tillidsfolk den 26. maj møder frem til Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Vejle, kan de glæde sig over et overskud på godt 400.000 kr., hvoraf halvdelen foreslås overført til en pulje for aktiviteter i jubilæumsåret – næste år.  Foreningens budget for 2018 balancerer på ca. 7 mio. kr.. Medlemskontingent er største indtægtspost – knap 1,8 mio. kr. – efterfulgt af tilskud fra udenrigsministeriet på 1,6 mio. kr.

Foreningens landsformand Mogens Jensen, MF (S) er på valg og landsstyrelsen anbefaler, at han genvælges.

I juni kan du læse om repræsentantskabsmødet i sommerudgaven af NORDEN NU.da_DKDanish