Sommernyt fra Foreningen NORDEN

25-06-22 norden 0 comment

Rigtig glædelig sommer. Jeg har fornøjelsen af at skrive denne nyhed, siddende til midsommer, med høj sol og træerne der let bruser i vinden – en rigtig dansk (eller nordisk) sommer.

Der er sket rigtig meget de sidste par måneder, og jeg vil her forsøge at tage dig igennem lidt af det.

Folkemødet på Bornholm
Der har lige været afholdt Folkemøde på Bornholm og her deltog foreningen i forskellige møder, både formelle og uformelle. Vores landsformand Lars Barfoed deltog i en debat hos Nordisk Ministerråd hvor han debatterede de grænseløse nordiske uddannelsesmuligheder. Debatten kan ses i sin helhed her.


Foto: Lars Barfoed i ivrig debat på Folkemødet på Bornholm

Repræsentantskabet sender udtalelse til udenrigsministeren.
Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde sendte i maj en udtalelse til vores udenrigsminister og ministeren for nordisk samarbejde hvor vi opfordrede til at udvide regeringens udenrigspolitiske strategi med et afsnit om Norden. Udenrigsministeren er vendt tilbage på vores henvendelse og skriver blandt andet.
Jeg er – ligesom jer – meget optaget af de markante udviklinger i Europa og Norden, som vi ser i disse måneder.
Han oplyser at de nordiske og baltiske udenrigsministre løbende koordinere og drøfter aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Regeringen ser desuden en stor værdi i Norden om mange vigtige dagsordener. Her nævner han den fælles vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region, her arbejdes aktivt med grøn omstilling, kultur og globalt fremme af nordiske dagsordener, bl.a. gennem de nordiske landes ambassader. Ministeren afslutter med at understrege at det nordiske samarbejde bygger på et velfungerende civilsamfund, det skubber på den fælles nordiske dagsorden.

Vores fælles projekter i Norden.
Nordjobb går sommeren i møde hvor mange unge mennesker rejser til arbejde i forskellige dele af Norden og har sendt denne hilsen til medlemmerne af Foreningen NORDEN.

Overskriften for Norden i Skolen er Udvikling!
A.P. Møller fonden bevilligede et beløb til udvikling af vores skolesite, som over de næste år bliver tilført nyt materiale, nyt udseende, nye samarbejder og meget mere der skal være med til at gøre det mere interessant for undervisere i skolen at arbejde med Norden i skolen. Dette glæder mig meget, og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af vores fælles skoleprojekt.

Åland´s 100 års jubilæum.
Lederen af Foreningerne Nordens Forbund Henrik Wilen har skrevet en blog om Åland og deres 100 års jubilæum. Her kan du læse mere om Åland og deres selvstyre.

Ferie på landskontoret
Jeg vil desuden gøre opmærksom på at landskontoret er ferielukket fra d. 8 juli og til d 1 august.

Rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Christian Lagoni

Generalsekretærda_DKDanish