Skarp fordømmelse af Ruslands invasion. Nordisk forsvarssamarbejde højst påkrævet

24-02-22 Esben Ørberg 0 comment

Foreningen Nordens forretningsudvalg forsamlet til møde i København den 24. februar 2022 udtaler følgende:

Foreningen Norden fordømmer på det skarpeste Ruslands angreb på Ukraine. Det er et brud på den internationale retsorden og en direkte trussel mod fred, frihed og demokrati i Europa.

Ud over de nødvendige skridt, der bliver taget i NATO, EU og FN, opfordrer Foreningen Norden den danske regering til at tage initiativ til, at de nordiske lande drøfter mulighederne for at styrke deres samarbejde om det militære og civile forsvar. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at Norden grænser direkte op til Rusland. De nordiske lande bør samtidig så vidt muligt koordinere udenrigs- og sikkerhedspolitikken for at værne om vores fælles værdier.da_DKDanish