Samler Norden i Nato

29-06-22 Esben Ørberg 0 comment

Den 28. juni 2022 blev skelsættende for Norden, idet den tyrkiske modstand mod Sverige og Finlands optagelse i Nato blev opgivet. Dagen efter vælter det da også ind med udtalelser fra politikere og forsvarseksperter fra store dele af verden, som samstemmende taler om, at Sverige og Finlands optagelse i Nato vil styrke både Natos og Nordens sikkerhed.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: – Det har en enorm betydning for danskernes sikkerhed, at vi nu samler Norden i Nato.

Hans Peter Michaelsen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet siger til TV2: – Sikkerhedspolitisk giver det et tæt nordisk samarbejde inde i Nato. Danmark, Sverige og Finland kan nu komme til at støtte hinanden militært.

To DIIS-eksperter, Mikkel Runge Olsen og Jacob Linnet Schmidt taler ligefrem om den største geopolitiske nybrud i Norden siden afslutningen på den kolde krig og at mulighederne for nordisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde er bedre end nogensinde.

Olsen og Schmidt skriver i et indlæg i Altinget, der også er offentliggjort på DIIS’ website, at stadig mere enslydende sikkerhedsopfattelser i Norden har gjort de nordiske lande til ’langt mere interessante samarbejdspartnere for hinanden.’ De fortsætter:

– Nordisk samarbejde har de senere år haft momentum efter den russiske annektering af Krim, der betød, at de nordiske lande fik en mere ens sikkerhedsopfattelse i form af et styrket fokus mod nærområdet, synet på Rusland og værdien af et tæt partnerskab med USA. Det har bl.a. resulteret i nordiske aftaler om adgang til hinandens territorier i fredstid, om luftovervågning samt diverse uddannelsesmæssige og operationelle tiltag, eksempelvis inden for rammen af NORDEFCO.

De nordiske lande har nemlig allerede meldt ud, at de i lyset af Finlands og Sveriges beslutninger om at søge NATO-medlemskab ønsker at øge samarbejdet og forny NORDEFCO. DIIS-forskerne skriver:

– Det betyder ikke, at alt nordisk sikkerheds- og forsvarspolitisk samarbejde nødvendigvis skal finde sted i en NATO-ramme. NORDEFCO vil fortsat være et relevant forum for regionalt nordisk samarbejde og konsultation, men samarbejdet skal fremtidssikres. Et finsk og svensk medlemskab af NATO udgør et så stort skift i grundforudsætningerne for nordisk samarbejde, at en helt overordnet gentænkning er nødvendig. Konkret rummer de nye forudsætninger for samarbejde i både fredstid, krise og konflikt/krig samt Finlands og Sveriges integration i NATO’s fælles forsvars-planlægning en bred vifte af muligheder for nordisk koordinering og planlægning inden for områder såsom øget samarbejde om overvågning og suverænitets-håndhævelse, beredskabssamarbejde og totalforsvar.

Læs videre her: https://www.diis.dk/publikationer/samlet-norden-nato-stoerste-geopolitiske-nybrud-regionen-siden-kolde-krigda_DKDanish