Repræsentantskabsmødet udskudt til september

04-04-20 Esben Ørberg 0 comment

Der er endnu ikke sat dato på det udskudte møde, men repræsentantskabsmødet i maj er udskudt til september – få uger efter landsstyrelsesmødet. Foreningen Nordens fungerende formand og generalsekretæren har sendte dette brev til samtlige tillidsfolk:

Kære venner.

Vi håber, at I alle kommer godt gennem den nuværende sundhedskrise. Desværre ser det ud til, at krisen trækker ud, og at genstarten bliver langsom.

Da repræsentantskabsmødet er sat til 16. maj, tør vi ikke løbe an på, at vi kan afholde repræsentantskabsmødet uden problemer medio maj.

En enig landsstyrelsen har derfor besluttet, at vi aflyser repræsentantskabsmødet og i stedet satser på afholdelse af et landsstyrelsesmøde i august og repræsentantskabsmødet i september. Dermed vil vi også få en ordentlig forberedelse af repræsentantskabsmødet. 

Vi tror, at der rundt omkring vil være forståelse for en sådan beslutning.

Vi er selvfølgelig kede af, at det er kommet dertil, men det er en situation, vi ikke er herre over.

Med hensyn til udbetaling af lokalafdelingernes kontingentandel, vil vi starte udbetalingerne, når vi modtager lokalafdelingernes regnskaber for 2019. Der er således ikke krav om generalforsamlingsreferater og formandsberetninger, som det ellers er kutyme. 

Vi ønsker det bedste for jer alle, for landet og for verden.

De allerbedste hilsner

 

Marion Pedersen                                                    Peter Jon Larsen
Fungerende landsformand                                    Generalsekretærda_DKDanish