Passunionen gäller också Danmark

07-04-11 norden 0 comment

Föreningarna Nordens Förbund, FNF ser med stort bekymmer på de gränshinder inom Norden som framgått under senare tid.

De nordiska studerandes sociala trygghet är hotad vid studier i Sverige, ärendebehandlingen för svenska pendlare i Norge är orimligt lång vid arbetslöshet och Finland tillämpar en fyramånadersregel innan nordbor får boenderelaterade sociala rättigheter.

Alla dessa gränshinder står i bjärt kontrast till andan i Helsingforsavtalet som reglerar det nordiska samarbetet. Senast har det framgått att danska politiker gett uttryck för att den nordiska passunionen skall sättas ur spel när det gäller personer med “ickenordiskt” utseende på gränsen mellan Sverige och Danmark.

FNF understryker att även Danmark är en del av den nordiska passunionen och att dess bestämmelser om passfrihet bör följas fullt ut.da_DKDanish