Nordisk samarbejde: Hvad vil vi? Hvor meget? Ny undersøgelse:

26-11-21 Esben Ørberg 0 comment

Kriminalitetsbekæmpelse, klima, forsvar og sikkerhed … Det er ifølge borgerne i Norden det vigtigste for de nordiske lande at samarbejde om. Det viser en ny meningsmåling udført af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Borgerne kommer også med tydelig feedback på koordineringen af pandemitiltagene.

Læs undersøgelsen her: https://pub.norden.org/nord2021-060/

Det er nogle år – og en pandemi – siden Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd senest undersøgte, hvad borgerne ønsker af det nordiske samarbejde, og i hvor høj grad de ønsker det.

Nu har vi spurgt igen. Rapporten “Støtte og skuffelse – Holdninger til nordisk samarbeid” viser, at borgerne stadig er positivt stemt over for det nordiske samarbejde, men mange er skuffede over især én ting: koordineringen af tiltag i forbindelse med håndteringen af pandemien. På det punkt er der plads til forbedring. På trods af tæt dialog lykkedes det ikke landene at nå frem til en fælles strategi for hele Norden.

Undersøgelsen giver stof til eftertanke, når det nordiske samarbejde skal udvikles for at nå målene i Vores vision 2030 om at gøre Norden grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt. Nordisk Ministerråd er på bolden, fortæller Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

– Det er glædeligt, at så mange bakker op om det nordiske samarbejde og arbejdet for et grønt Norden. Det skal vi bygge videre på. Men vi må også erkende, at forventningerne ikke blev indfriet i forbindelse med koordineringen af pandemitiltagene. Det kan vi lære af. Samtidig er vi nødt til at kigge på, hvad befolkningen først og fremmest ønsker. Det kan opsummeres i tre ord: tryghed, sikkerhed og klima. Vi har allerede flyttet tyngdepunktet i samarbejdet om klima og miljø. Nu er vi i gang med at se nærmere på, hvordan vi kan forbedre samarbejdet i forbindelse med kriser, siger Paula Lehtomäki.

Også Nordisk Råd har været aktive under pandemien og har fulgt udviklingen og tiltagene tæt. Nordisk Råds direktør, Kristina Háfoss, er glad for, at borgerne bakker op om det politiske arbejde, som de nordiske parlamentarikere udfører.

– Selvom de fleste i Norden bakkede op om de indrejserestriktioner, der blev indført under pandemien, viser undersøgelsen også, at mange sætter stor pris på den frie bevægelighed i Norden. Det virker måske paradoksalt, men samtidig illustrerer det også, hvor vigtig den frie bevægelighed er for borgerne i Norden. Det viser også, hvor vigtig parlamentarikernes rolle er i forhold til at sikre, at regeringerne samarbejder endnu mere, og at kriseberedskabet i Norden bliver endnu bedre koordineret, uanset hvilken krise vi befinder os i, siger Nordisk Råds direktør Kristina Háfoss.

Undersøgelsen omfatter 3.400 respondenter i hele Norden og blev gennemført i maj-juli 2021. Resultaterne viser, at befolkningen støtter det nordiske samarbejde. Mange ønsker endda mere samarbejde.

I årets undersøgelse svarer 86 procent, at et veludviklet samarbejde mellem de nordiske lande er vigtigt eller meget vigtigt. Det er lidt færre end i 2017, hvor 92 procent var af den opfattelse.

Derudover ønsker 60 procent endnu mere samarbejde mellem de nordiske lande, 32 procent synes, at det er tilstrækkeligt, som det er i dag, og kun 1 procent ønsker mindre samarbejde.

Færre mener, at de seneste års internationale udvikling har fået det nordiske samarbejde til at føles vigtigere. I 2017 mente 68 procent, at det føltes vigtigere, i 2021 er andelen faldet til 55 procent.

På spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for, at de nordiske lande skal blive knyttet tættere sammen, svarede lidt mere end tre ud af ti, at det kræver et øget politisk samarbejde.

To ud af ti svarede mere handel over grænserne og lidt færre, at følelsen af at være nordisk styrkes.

På spørgsmålet om, hvad der er vigtigst at samarbejde politisk om i Norden, er der flest, der mener, at det er bekæmpelse af kriminalitet over landegrænser. Derefter kommer miljø og klima, forsvar og sikkerhed samt krisehåndtering (for eksempel under COVID-19). Det sidste alternativ var nyt i årets undersøgelse. De tre øvrige samarbejdsområder har også ligget i top i tidligere undersøgelser.

 da_DKDanish