Nordisk miljøberedskab i Arktis og Østersøen – kom nu i gang!

16-10-20 Esben Ørberg 0 comment

Miljøberedskabet i Østersøen og Arktis bør forstærkes. Det koster ikke mere, men kræver et nordisk samarbejde, især inden for søberedskab. Det er baggrunden for at Foreningen Nordens landsstyrelse den 16. oktober vedtog denne udtalelse, som er sendt til den danske forsvarsminister og miljøminister.

Foreningen NORDEN

Appel til den danske forsvarsminister:

Styrk det nordiske samarbejde på miljø- og søberedskabsområderne.

Foreningen NORDEN glæder sig over, at der finder flere og flere sikkerheds- og forsvarspolitiske drøftelser sted med de øvrige nordiske lande. Udviklingen i NORDEFCO-samarbejdet er vigtigt, fælles drøftelser i forbindelse med den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og drøftelserne vedrørende situationen i de nordiske nærområder i Baltikum og Hviderusland er afgørende for vores fælles sikkerhed. Som civilsamfundsorganisation har et forstærket nordisk samarbejde inden for det civile beredskab Foreningen NORDENs store interesse.

Foreningen NORDEN har noteret, at der i flere omgange har været drøftelser om det danske miljøberedskab, som de fleste anerkender, kunne trænge til en forbedring. Vi er i Foreningen NORDEN meget optaget af, at vi gennem nordiske løsninger kan skabe mere kvalitet for færre penge. Vi ser på mange områder store muligheder ved at udnytte det nordiske samarbejde i forbindelse med miljøberedskabet. Det samme gælder søberedskabet, hvor et yderligere nordisk samarbejde er oplagt.

Foreningen NORDEN efterlyser en nordisk løsning på beredskabssituationen. Vi er omkranset af de samme problemer, og vi har fælles vandgrænser. Det sikkerhedspolitiske element i opsplitningen i nationale enheder er næppe til stede i dag. Også den forskningsmæssige del kunne få et stort løft gennem et fællesnordisk beredskab, der bl.a. kunne forstærke Øresundsregionens naturfaglige uddannelser, der i forvejen samlet set hører til et af de stærkeste naturfaglige miljøer i verden.

Foreningen NORDEN er helt klar over, at beredskabssituationen er underlagt forskellige ministerier i de nordiske lande, men dette må ikke lede til, at der ikke kan handles på dette område på grund af en rigid holdning til den nordiske opdeling i ministerråd, og vi vil kraftigt appellere til, at den danske forsvarsminister tager initiativer på dette område.da_DKDanish