Nordisk handlingsplan for ny nordisk skole

10-03-13 norden 0 comment

Foreningen NORDEN hilser med stor tilfredshed, at ministeren for børn og undervisning Christine Antorini har lanceret begrebet Ny nordisk Skole og foreningen er positiv over for de målsætninger, ministeren har tilkendegivet i forbindelse med planen.

Foreningen NORDEN ser frem til, at der med Ny nordisk Skole skabes et indhold, som kan være med til at udvikle det bedste i den eksisterende folkeskole.

Foreningen NORDEN anbefaler, at ministeren sætter gang i en udviklingsproces, hvor forskere og pædagogiske praktikere fra alle de nordiske lande får til opgave at kortlægge det, der fungerer bedst i dagtilbud og undervisning i de nordiske lande og derefter udarbejder en praksisorienteret handlingsplan. En sådan opgave kunne ministeren sætte fokus på ved Nordisk Råds session i efteråret i Helsingfors. Det kunne dermed blive et værdigt bidrag til fejringen af Helsingforsaftalens 50 års jubilæum.

Foreningen NORDEN påpeger, at inden for skole- og undervisningsområdet er den nordiske model slået så meget igennem – som det også er tilfældet på en lang række andre samfundsområder – at skolesystemerne i høj grad er så samordnede, at en overordnet, nordisk handlingsplan vil være en styrke for alle landene. Hermed sikres det også, at de fælles værdier i vores uddannelser i Norden ikke går tabt, men bliver brugt positivt og fremadrettet.da_DKDanish