Foreningen NORDEN støtter samarbejdsministrenes reformer

24-02-17 Esben Ørberg 0 comment

Foreningen NORDENs landsstyrelse havde i efteråret en drøftelse med Nordisk Ministerråd om reformarbejdet, for at lægge pres på processen.  De seneste 3 år har Nordisk Ministerråd – ikke mindst på Foreningen NORDENs initiativ – været præget af en reformdagsorden, som med samarbejdsministrenes vedtagelse af en ambitiøs reformpakke i juni 2014 blev kendt under overskriften Nyt Norden. Reformerne har påvirket alle dele af samarbejdet i Nordisk Ministerråd, og de er gennemført samtidig med, at det fortløbende nordiske samarbejde om uddannelse, sundhed, kultur, miljø og de mange andre områder er fortsat med uformindsket styrke.

Nyt Norden reformen har betydet, at Nordisk Ministerråd er under gået en omfattende forandringsproces med henblik på at modernisere samarbejdet. Hovedformålet med reformen har været at sikre et mere politisk indholdstungt nordisk samarbejde, der fokuserer på aktuelle emner, som er relevante for de nordiske regeringer. Nyt Norden reformen har skabt væsentlige resultater i retning af dette overordnede mål.

I slutningen af 2016 udgav Nordisk Ministerråd og de nordiske samarbejdsministre et katalog om retningen for den næste fase af moderniseringsprocessen. Kataloget er spændende læsning for os med interesse for nordisk samarbejde.

Nordens tid er Nuda_DKDanish