Nordens folk kræver mere samarbejde

29-05-11 norden 0 comment

Kor på rep møde 2011

På Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i 28.-29. maj 2011 i Ringsted afgav foreningens formand, Arne Nielsen, sin beretning. I talen opfordrede han til at gribe en historisk chance til mere forpligtende samarbejde mellem de nordiske lande.

– Norden er en særdeles vigtig region, og kan spille en central rolle i global sammenhæng, hvis vi vil det!

Arne Nielsen fremhævede en række konkrete punkter som hver især kan være med til at styrke det nordiske samarbejde:

  • Afskaf grænsehindringer for folk der flytter sig mellem de nordiske lande.
  • Fjern hindringer for at erhvervslivet kan operere frit I de nordiske lande – harmoniser f.eks. erhvervs- og selskabsskatterne.
  • Etabler en fælles sikkerhedspolitik.
  • Skab et fælles kollektivt transportselskab.
  • Afskaf de alt for høje gebyrer for bankoverførsler.

Det er blot nogle af de områder, som Arne Nielsen kom ind på i Ringsted.

Flere undersøgelser har vist, at et flertal i de nordiske lande ønsker et mere forpligtende samarbejde. Også Dansk Erhverv ønsker et styrket samarbejde – fusioner I erhvervslivet viser, at man tager det nordiske samarbejde alvorligt.

Kravet om mere samarbejde blev også understreget i den temadebat, der sluttede dagen efter et oplæg fra medlem af Nordisk Råd, Line Barfodda_DKDanish