Norden-ministeren: Det folkelige Norden skal genopstå

13-01-20 Esben Ørberg 0 comment

Det nordiske samarbejde er en tom skal uden den folkelige forankring, siger den nordiske samarbejdsminister Mogens Jensen (A), tidligere formand for Foreningen Norden, i det nye nummer af foreningens blad ‘Nordiske’. Derfor er hans hovedfokus at genoplive støtten til at mennesker mødes i Norden – mens han samtidig får travlt med at realisere et ambitiøst dansk formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd.

Mogens Jensen er ikke et øjeblik i tvivl om, når redaktionen bag Nordiske spørger ham, hvad han tager med fra Foreningen Norden til ministerposten for nordisk samarbejde.

– Vi skal have genetableret og styrket det folkelige samarbejde i Norden. Det er jo det folkelige samarbejde, der ligger til grund for at vi har et politisk samarbejde i Norden. Det er virkelig vigtigt, at folk får lettere ved at mødes på tværs af de nordiske grænser, uanset om det er skoleklasser, idrætsforeningen, fagforeningen eller virksomheden. Hvis dette folkelige netværk ikke findes, bliver Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd en tom skal.

Målet om at revitalisere det mellemfolkelige samarbejde har i 100 år været en af Foreningen Nordens stærkeste mærkesager og foreningen har gennem årene selv medvirket til tusinder af rejser og udvekslinger blandt helt almindelige nordiske borgere.  Nu tager ministeren denne mærkesag med sig ind i ministeriet som topprioritet.

Nordiske er det nye navn for foreningens blad, som tidligere hed Norden Nu.

Nordiske – læs bladet her.da_DKDanish