Norden i skolen

Den nye skolereform og initiativet med Ny Nordisk Skole giver mulighed for at styrke de nordiske værdier i Folkeskolen, og øge fokus på de nordiske temaer i undervisningen, herunder de skandinaviske sprog, den nordiske litteratur og Nordens historie og geografi.

Hjemmesiden www.nordeniskolen.org er vores seneste initiativ. Den er nem at bruge for både elever og undervisere, og dens primære formål er at etablere kontakter og venskaber i Norden.

Hjemmesiden giver lærere og elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne helt nye muligheder for at arbejde med de nordiske sprog. Platformen byder blandt andet på nyudviklede digitale spil, virtuelle læringsrum, sproglære og litteraturhistorisk periodeoversigt. Det er også muligt at koordinere venskabsklasser og meget mere.

nordiske klimaduel

Norden i Skolen – www.nordeniskolen.org –  er en gratis læringsportal, som giver lærere og elever i alle de nordiske lande helt nye muligheder for at arbejde med nordisk sprog og kultur, samt klima og natur.

Læringsportalen retter sig mod folkeskolen og gymnasiale uddannelser og vandt i 2011 de nordiske samarbejdsministres delte pris for at udvikle et koncept, der styrker forståelsen af nabosprogene dansk, norsk og svensk for børn og unge i hele Norden. Projektet er non-profit.

Norden i Skolen er delt op i to hovedområder: ’Sprog & kultur’ og ’Klima & natur’. Begge hovedområder består af et stort udvalg af spændende materiale, hvortil der er udarbejdet arbejdsopgaver, der understøtter faglige mål i samtlige nordiske læreplaner. Ved de enkelte opgaver og undervisningsmaterialer kan du se, hvilke læringsmål du kommer omkring.

Din skole kan også blive medlem af Foreningen NORDEN

Medlemskab af Foreningen NORDEN giver mange fordele for skoler, der arbejder nordisk. Vi har en række aktiviteter og tilbud specielt for vores skolemedlemmer. Vi har stor erfaring med venskabsklasser og udvekslingsrejser, og rådgiver gerne om økonomi i forbindelse med rejser.

For at sikre gode og tidssvarende undervisningsmaterialer tilbyder vi :

  • Aktuelle filmpakker via Norden i Bio, der fokuserer på den nordiske kultur og de nordiske sprog, hvilket giver baggrund for diskussion af konkrete og aktuelle spørgsmål.
  • Tilbud om deltagelse i det populære arrangement Morgengry, der afholdes i forbindelse med Nordisk Biblioteksuge.
  • Foreningen NORDEN hjælper gerne skolerne med nordiske undervisningsemner.
  • Vi er også tæt på de nordiske støtteordninger, der findes til klasseudvekslinger, og vi vejleder gerne i forbindelse med ansøgninger om støtte. Vi administrerer også selv nogle midler.

Spring ud i det !

Læs om fordelene, og meld din skole ind i Foreningen NORDEN.

da_DKDanish