Mindeord: Anker Jørgensen, tidl. præsident for Nordisk Råd

23-03-16 Esben Ørberg 0 comment

Nordisk Råds præsident Henrik Dam Kristensen (S) skriver dette mindeord om tidl. statsminister Anker Jørgensen til medlemmer og stedfortrædere i Nordisk Råds delegation:
 
Anker Jørgensen bør også huskes for sin indsats inden for det nordiske samarbejde.
 
Anker Jørgensen var formand for Nordisk Råds Danske Delegation i Folketinget i en længere periode og var præsident for Nordisk Råd både i 1986 og i 1991.  I disse år var det særligt relationerne til de baltiske lande, hvor Anker Jørgensen igennem sit arbejde i Nordisk Råd fastholdt de baltiske landes problemer på den internationale politiske dagsorden og igennem det nordiske arbejde kunne vise en tydelig nordisk politisk opinion imod Sovjetunionen i årene op til murens fald. Den indsats bidrog i væsentligt omfang til at legitimere selvstændighedsbestræbelserne og til løsrivelsen fra Sovjet i 1991.
 
I 1991, da Anker Jørgensen var præsident for rådet for anden gang, arbejdede Anker for, at Nordisk Råd skulle udstikke retningen for det nordiske samarbejde i 1990-erne. Det endte med Mariehamn-erklæringen, som bl.a. var med til at sætte retningslinjerne for grænsehindringsarbejdet, som stadigt pågår. Senere fik Præsidiet, mens Anker Jørgensen var medlem, gennemført, at regeringerne hvert år skal afgive en udenrigs- og sikkerhedspolitisk redegørelse til Nordisk Råd.
 
Anker Jørgensen var også engageret i det nordiske arbejde i Sydslesvig.  Anker Jørgensen var en af drivkræfterne bag at få oprettet det nordiske informationskontor i Flensborg, og at Nordisk Råds præsidium ved flere lejligheder besøgte Sydslesvig. Et arbejde, som den danske delegation i dag fortsat arbejder med.
 
Ære være hans minde.
 
Henrik Dam Kristensen
Nordisk Råds præsident
21. marts 2016


da_DKDanish