Meningsmåling: Helhjertet opbakning til nordisk samarbejde

01-11-17 Esben Ørberg 0 comment

Ni af ti nordboere mener, at de nordiske landes samarbejde er vigtigt eller meget vigtigt. Det viser en meningsmåling, som Nordisk Ministerråd har fået foretaget blandt 3200 respondenter. Det er især forsvars-og sikkerhedsspørgsmål, som er det vigtigste at samarbejde om – efterfulgt af uddannelse, sundheds- og socialpolitik, klima og miljø, økonomi, finanspolitik og arbejdsmarked.

Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen Norden, glæder sig over, at undersøgelsen viser, at det nordiske samarbejde endnu engang har vist sig, at være folkenes samarbejde:

– Hvor der i dag rundt om i verden ses problemer mellem folket og eliten, er Norden stadig et godt eksempel på et område, hvor folket bakker helhjertet op om det samarbejde, der foregår mellem de nordiske lande, lyder det fra Larsen.

To tredjedele (67 pct.) ønsker endnu mere nordisk samarbejde. Dette kan sættes i et historisk perspektiv, idet samme spørgsmål blev stillet i 1993 og 2006. I 1993 svarede hele 74 procent, at de ønskede mere samarbejde, hvorimod tallet i 2006 var mindsket til 62. Interessen er altså stigende i det seneste årti, men er (endnu) ikke på samme høje niveau som i begyndelsen af 90’erne.

Der er store forskelle mellem landene og folks holdninger til eksempelvis, hvad der er den vigtigste grund til samarbejde i Norden. 42 procent af danskerne mener, at værdifællesskab er det vigtigste, mens kun 26 procent af  nordmændene har den holdning. Derimod vægter nordmændene et ensartet samfundssystem med 36 pct., mod danskernes kun 22 pct.

Det er også markant, at færinger og grønlændere vægter det, at man forstår hinandens sprog, som den vigtigste samarbejdsgrund med henholdsvis 35 pct. og og 27 pct.

På spørgsmålet om de seneste års internationale udvikling har gjort, at det nordiske samarbejde opfattes som vigtigere end tidligere, svarer 68 pct. i hele Norden ja (hele 74 pct. i Finland), hvorimod kun 56 pct. af danskerne svarer ja.

 da_DKDanish