Langt om længe: Repræsentantskabsmøde i Aabenraa

04-09-20 Esben Ørberg 0 comment

Lørdag den 3. oktober åbner Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde på Folkehjem. Mødet skulle have fundet sted samme sted den 16. maj, men som alt andet måtte mødet vige for smittefaren. Men nu skal det være!

Læs dagsorden her

Mødet finder sted oven på det mest aktive år i foreningens nyere historie, jubilæumsåret 2019, men alligevel var der lagt op til et aktivt 2010 både lokalt og nationalt, ikke mindst som følge af Danmarks formandskab i Nordisk Råd.

Kontingentforhøjelse foreslås udskudt

Som konsekvens af den nærmest dvaleagtige tilstand som afdelinger og landsforening har været bragt i foreslår lokalforeningen Odsherred/ Holbæk at udskyde en planlagt kontingentforhøjelse med 10 kroner om måneden.

Afdelingen begrunder udskydelsen således:

‘Flere lokalafdelinger har i foråret 2020 og hen over sommeren været nødt til at aflyse mange arrangementer og udflugter på grund af corona-nedlukningens følger med forbud mod forsamlinger. Vi mener derfor ikke at det er rimeligt at medlemmerne skal betale et højere kontingent for 2021/22 når de ikke har fået noget for deres medlemskontingent i hvert fald i første halvdel af 2020.’

Landsstyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

Underskud i jubilæumsåret

I øvrigt var foreningen også økonomisk stærkt præget af jubilæumsåret med særlige indtægter på 3,3 millioner kroner fra en række fonde, heraf alene 2,5 millioner fra A. P. Møllers Fond. Ikke desto mindre var aktivitetsniveauet så højt, at foreningen kommer ud af 2019 med et underskud på 850.000 kroner.

Marion Pedersen stiller op som formand – dog kun til maj 

Da formand Mogens Jensen (S) tiltrådte som minister i juni 2019 overtog næstformand Marion Pedersen automatisk formandsposten, som hun har bestridt som konstitueret siden. Landsstyret indstiller nu, at Marion Pedersen vælges ordinært som formand. Hun har dog ladet forstå, at hun ikke ønsker genopstilling på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2021.

Læs foreningens årsberetning her

 

Læs foreningens strategi her

 

Læs foreningens vision her

 

Læs foreningens vedtægter her

 da_DKDanish