Landsformanden: Norden bør være ledelys for Europa

19-04-16 Esben Ørberg 0 comment

Foreningen formand, Mogens Jensen, skriver denne leder i NORDEN NU, som udkommer 19. april 2016:

Flygtningekrisen har bragt de nordiske lande på noget nær kollissionskurs. Særligt mellem Danmark og Sverige er de politiske relationer og retorikken frosset fast på et historisk minuspunkt.

Foreningens formand, Mogens Jensen, er sikker på genvalg til maj, idet ingen modkandidater har meldt sig inden fristens udløb. Foto: Anders Birch, polfoto.
Foreningens formand, Mogens Jensen.

Der er dog grund til at mane til besindighed. Vi har i de nordiske lande forskellige tilgange til at klare flygtninge-udfordringen. Men det må ikke føre til, at vi glemmer alt det, der binder os sammen i det nordiske fællesskab – eller sætter det over styr. Det er vigtigt at vi ikke mister respekten for hinanden, men holder fast i et godt naboskab og et stærkt samarbejde.

Vi har i de nordiske lande gennem de sidste hundrede år opbygget samfund, hvor tillid og forståelse, tryghed og en relativt høj grad af lighed er markant fremherskende. Det er et udgangspunkt og fundament for vækst og tilfredshed, hvis betydning ikke kan overvurderes. Og derfor er vi netop nu nødt til at minde hinanden om, at vi i Norden har et fællesskab, som vi bør værne om.

De nordiske lande bør finde sammen og være et fælles ledelys for Europa og verden, når det gælder håndteringen af flygtningekrisen. For vel har vi forskellige holdninger til den nationale håndtering af flygtninge, men vi har også fælles udgangspunkter.

Der mangler politisk lederskab i Europa i den nuværende situation – hvis vi har viljen, så har vi også evnerne til i fælleskab i Norden at være med til at skabe et politisk momentum. Norden kan måske ikke redde hele verden, men vi kan vise en vej. Vi har gjort det før og kan gøre det igen.

Mogens Jensen, landsformandda_DKDanish