Karen Ellemann: Reformer det nordiske samarbejde

06-01-14 norden 0 comment

“Foreningen NORDEN har længe haft et ønske om at få reformeret det nordiske samarbejde, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer.”, skriver Foreningen NORDENs formand, Karen Ellemann, i et brev til Folketingets formand, Mogens Lykketoft.

I brevet hedder det blandt andet:

“Der kan være mange måder at løse udfordringen på. I Foreningen NORDEN har vi før talt om, at man måske skulle erstatte det nuværende nordiske råd med et råd i flere råd, som tilfældet er i Nordisk Ministerråd.

Det kunne betyde, at de relevante nationale parlamenters politiske udvalg mødtes en gang om året og drøftede fælles anliggender og sluttede af med at mødes med deres respektive nordiske ministre.

Det ville fastholde Helsingforsaftalens ide om, at parlamentarikere og ministre har et fælles ansvar for udviklingen af det nordiske samarbejde.

Det ville også betyde, at de udenrigspolitiske og sikkerhed- og forsvarspolitiske emner, som i dag spiller en større og større rolle i det nordiske samarbejde, ville komme under parlamentarisk kontrol, når de udenrigs- og forsvarspolitiske parlamentsudvalg også fik lejlighed til at mødes.

Ikke mindst i forhold til situationen i Arktis ville de givet kunne gavne processerne.”

 

 da_DKDanish