Historisk aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

02-04-13 norden 0 comment

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om at fjerne en række konkrete grænsehindringer i Norden.

Manu Sareen. Foto: Magnus Söderberg/norden.org

Det skal ifølge aftalen blandt andet være muligt for lærlinge, sundhedspersonale og ledige at tage praktik i de andre nordiske lande; det skal blive lettere for plejekrævende personer at komme hjem fra ophold i udlandet; forskelle i byggestandarder skal fjernes; og studerende skal ikke risikere at være uden ret til social sikring under studier i et andet nordisk land.

Aftalen indeholder også initiativer der skal sikre at der ikke opstår nye, utilsigtede grænsehindringer når nye love og regler vedtages; og der lægges op til at Udenrigsministeriet skal nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe der skal undersøge muligheden for at forstærke informationsindsatsen over for såvel borgere som små og mellemstore virksomheder.

Ministeren for nordisk samarbejde, Manu Sareen, og formanden for Danmarks delegation i Nordisk Råd, Bertel Haarder, har i anledning af aftalen skrevet kronikken ” Den nordiske supermodel får nye kræfter“.

Aftalen findes på Udenrigsministeriets netsted.da_DKDanish