Grænsekontrol

14-01-16 norden 0 comment

Den umiddelbare udfordring, som Norden står overfor i disse måneder, må ikke ændre det grundlag, som det nordiske samarbejde bygger på med bl.a. den nordiske pasunion. De grundlæggende aftaler, som det nordiske samarbejde har opbygget gennem årtier – og som Foreningerne NORDEN har været primus motor for – har været en stor fordel for alle de nordiske lande. Foreningen NORDEN mener, at en fortsat udbygning af samarbejdet er af afgørende betydning. En højere grad af integration i Øresundsregionen giver et langsigtet vækstpotentiale, som fortsat skal udnyttes.  

Foreningen NORDEN vil opfordre de nordiske regeringer til i endnu højere grad at tale sammen med henblik på at styrke det nordiske samarbejde i en tid, der byder på europæiske og globale udfordringer. Der er brug for mere nordisk samarbejde – ikke mindre.

flag-5-da_DKDanish