Glem ikke kultursektoren i en klimatid!

06-12-20 Esben Ørberg 0 comment

De nordiske lande har i de seneste årtier reduceret midlerne til samarbejde. Det må høre op, ikke mindst i en tid, hvor der skal være råd til både klimaindsats og kultur, lyder det fra Foreningerne Nordens præsidiemøde i København:

Klimat och kultur hand i hand

Föreningarna Norden välkomnar statsministrarnas vision för det nordiska samarbetet 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Satsningen på klimatfrågor och gröna värderingar är helt i linje med de nordiska ländernas decennier långa engagemang i miljöfrågor.

Men det gröna skiftet bör inte ske på bekostad av kultur- och språksamarbetet, som på många sätt är kittet i det nordiska samarbetet inte minst på folklig nivå. Om Norden skall bli väldens socialt mest hållbara region bör även kultursektorn lyftas fram.

Allmänt taget behöver det nordiska samarbetet mera medel. Ser man på tillväxten av de nordiska ländernas BNP har samarbetets budget kraftigt minskat de senaste decennierna.

Köpenhamn, den 3 december 2020

 

Föreningarna Nordens förbunds presidium

Hrannar Björn Arnarsson, Ordförande, Norræna félagid á Íslandi

Åsa Torstensson, Föreningen Norden i Sverige

Tone Wilhelmsen Trøen, Foreningen Norden i Norge

Marion Pedersen, Foreningen Norden i Danmark

Juhana Vartiainen, Pohjola-Norden, Finland

Turid Christophersen, Norrøna Felagid i Føroyum

Maiken Poulsen Englund, Föreningen Norden på Åland

Jens Kristian Øvstebø, FNUFda_DKDanish