Giv udlandsdanskere stemmeret!

30-11-11 norden 0 comment

Igen ved dette folketingsvalg blev en udemokratisk regel tydeliggjort: Mange udenlandsdanskere har ikke stemmeret.

Det er en demokratisk umyndiggørelse af folk, der især i en globaliseret tidsalder benytter sig af muligheden for at arbejde uden for grænsen.

Men den stramme danske regel rammer især Sønderjylland og Øresundsregionen, hvor det bliver mere og mere almindeligt at bo/arbejde vilkårligt omkring grænsen. Uagtet at problematikken indgik i VK-regeringens regeringsgrundlag i 2001, er der intet sket for at fjerne denne udemokratiske regel – måske fordi juridiske eksperter ikke er enige om, hvorvidt det er muligt at udvide stemmeretten uden at ændre på Grundloven.

Den kommende regering opfordres til snarest at få afdækket:

Om der er juridisk grundlag for i henhold til Grundloven at udvide stemmeretten.
Om fratagelse af stemmeretten for danskere, der vælger at flytte til et andet EU-land er en krænkelse af EU-retten.

2 års reglen for opretholdelse af stemmeretten, der blev indført i 2004, har medvirket til en større forskelsbehandling, når en række danskere i udlandet har ret til at stemme, mens andre ikke har. Hvis forvaltningen hviler på en fundamentalistisk fortolkning af Grundloven, er det ikke acceptabelt.da_DKDanish