Generation Teknologi og Disneyprinsesser ønsker sænket valgalder

23-03-23 norden 0 comment

Nordens dag-konferencen Demokrati, medier og tech i et nordisk perspektiv gav plads til unge visionære stemmer, der bl.a foreslog sænket valgalder og nyheder hørt som musik.

Hvad kan man gøre for at få unge inddraget i den demokratiske samtale? Hvordan kan man være tryg i uregulerede fora, så man tør deltage jf. ’det vrede internet’? Det var bare to centrale spørgsmål, der blev stillet på konferencen, Demokrati, medier og tech i et nordisk perspektiv og som man bl.a. kunne høre unge fra ’Ungdommens nordiske råd’ og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – komme med råd om og svar på. De to organisationer kunne fortælle om verden set med unge øjne, og pege på de udfordringer og mulige løsninger de kunne se.

Mens konferencens ’voksne’ panel talte om børn og unges udfordringer og udsathed med hensyn til at gennemskue, hvad de – og vi – teknologisk og mediemæssigt er en del af, og med bekymring spurgte, hvor fordybelsen er henne hos børn og unge, havde de unge paneldeltagere og/eller deres repræsentanter konkrete ideer og optimisme.

Når ’de voksne’ talte om en nordisk offentlighed på tværs af landegrænser til at styrke den demokratiske dialog, talte vicepræsident for Ungdommens nordiske råd, Anne Jensdatter, om hver ministers oprettelse af et ungeparti eller en ungegruppe med tilknytning til, og udveksling med, ministeren, og om at sænke valgalderen.

Når de ’voksne’ talte om den stigende mistrivsel hos børn og unge, og techgiganter, der skal tage ansvar med digitale ’dørmænd’ for bl.a. unges trivsel, talte Anne Jensdatter om, at for de unge er samfundet lig med internettet, og at Generation Disneyprinsesser og Generation Teknologi spørger: ”Hvorfor skal jeg skrive min opgave, når jeg kan copypaste”, og, ”hvorfor er der ikke ’outtune’ på mikrofonen”?

PÅ et tidspunkt hviskede Anne Jensdatter ud i den store sal, at hun ville fortælle en hemmelighed. Hemmeligheden, sagde hun, er, at Facebook ikke er demokratisk! Den åbne samtale starter i civilsamfundet, hvor unge fortæller andre unge om eksempelvis skolevalg.da_DKDanish