Generalsekretærens sidste beretning

05-04-22 Esben Ørberg 0 comment

I fredags, den 1. april, var sidste arbejdsdag i Foreningen Norden for generalsekretær Peter Jon Larsen, som afløses af Christian Lagoni. Peter Jon Larsen er næsten 69 år og ønsker at gå pension.

Peter Jon Larsen siger farvel til medlemmerne ved en reception under repræsentantskabsmødet på Christiansborg den 7. maj.

Herunder er hans sidste forord til årsberetning:

Endnu et anderledes år Også 2021 var præget af corona og aktiviteterne i lokalafdelingerne måtte igen neddrosles på grund af forsamlingsforbuddet. Men alle var ramt, hvilket også skabte en bred forståelse fra medlemmernes side.

I landsforeningen har vi gennemført de sædvanlige opgaver og havde mulighed for at gennemføre to store nye satsninger i 2021, nemlig Nordisk Gæstebud på Nordens Dag og en række lokale forpremierer på storfilmen Margrete den Første, som begge er omtalt i denne årsberetning.

Landsforeningen måtte desværre aflyse flere forretningsudvalgs- og landsstyrelsesmøder og foreningens repræsentantskabsmøde blev udsat. Ingen af os havde ønsket den situation, og ingen af os kunne lave om på den.

Vi har stillet krav om en nordisk sundhedsunion med bedre beredskabsplaner på tværs af de nordiske lande. Corona-krisen har dokumenteret et skrigende behov for koordination mellem nordiske myndigheder og politikere.

Krisen har også vist os, hvor vigtigt det er at have effektive beredskabsplaner, som kan sikre stabil produktion og distribution af medicin og værnemidler.

Derfor må det politiske samarbejde i Norden op i gear igen, og en form for sundhedsunion indebærer store fordele økonomisk og socialt.

Også de nordiske statsministres krav om at gøre Norden til verdens mest integrerede region kræver handling. Store ord gør det ikke! I 2021 blev igangsat et arbejde med et 360 graders eftersyn, hvor der nu snart færdiggøres en ny Strategi og en ny handleplan.

Arbejdsgruppen under ledelse af landsformanden har holdt en række møder rundt om i landet i foreningens kredse. Det har givet gode input til nye mål for foreningen, som forhåbentlig kan lede til Meget mere NORDEN i de kommende år.

Alene møderne rundt omkring har været en stor inspirationskilde, hvor inspirationen er gået begge veje.

Da jeg på grund af alder forlader stillingen som generalsekretær for foreningen i første halvår af 2022, bliver dette efter 37 år min sidste årsberetning. Jeg har haft verdens bedste arbejde i alle årene, men alting har en ende. Jeg vil derfor benytte anledningen til at takke de mange politiske ledelser, jeg har haft gennem årene og ikke mindst den nuværende ledelse, som har vist stor empati og handlekraft i forbindelse med det forestående ledelsesskifte.

Men allermest vil jeg takke de mange tillidsfolk rundt om i landet, som det har været en fornøjelse at besøge og arbejde sammen med. Det arbejde og engagement I frivilligt lægger i foreningen er grundpillen i foreningen og er med til at sikre, at den folkelige dannelse, samtalen og deltagelsen, som Danmark og de andre nordiske lande bygger på, stadig vedligeholdes og lever.

Jeg ønsker jer alle og foreningen en god fremtid.

Der er stadig brug for Meget mere Norden.

Peter Jon Larsen Generalsekretærda_DKDanish