Formandsvalg den 16. maj

31-10-19 Esben Ørberg 0 comment

Formandsvalget i Foreningen NORDEN finder sted om et halvt år på det ordinære repræsentantskabsmøde. Det har landsstyrelsen besluttet på indstilling fra forretningsudvalget.

Landsstyrelsen har nedsat forretningsudvalget som valgudvalg.

Foreningens tillidsfolk opfordres til at sende forslag til formandskandidater til valgudvalget – via generalsekretær Peter Jon Larsen: landskontoret@foreningen-norden.dk.

Når landsstyrelsen mødes den 28. marts vil valgudvalget/forretningsudvalget forelægge en redegørelse over forløbet af processen med at finde formands-kandidater.

Landsstyrelsen opfordrer til, at man ikke spørger potentielle kandidater direkte før valgudvalget har samlet en oversigt.

Foreningen har som det vil være de fleste bekendt været uden formand siden Mogens Jensen i juni blev udnævnt til minister. Marion Pedersen blev straks konstitueret og har påtaget sig at varetage formands-opgaverne frem til maj, idet hun har tilkendegivet, at hun ikke stiller op til formandsvalget.da_DKDanish