Foreningene Norden søker ny forbundssekretær til Foreningene Nordens Forbund

16-03-15 norden 0 comment

Foreningene Nordens Forbund (FNF) er et samarbeidsorgan for de nasjonale Norden-foreningene. FNF fremmer foreningenes felles interesser og arbeider for å styrke det folkelige nordiske samarbeidet på alla nivåer.

Forbundssekretæren har ansvar for og leder FNFs sekretariat i København i henhold til FNFs vedtekter, presidiets beslutninger og i løpende samarbeid med generalsekretærene fra respektive foreninger.

Arbeidsoppgaver

Forbundssekretæren skal:

 • holde seg orientert om utviklingen i de nasjonale foreningene og bidra til samarbeid og idéutveksling mellom foreningene.
 • holde presidiet løpende informert om FNFs virksomhet, aktiviteter og økonomi.
 • utarbeide forslag til strategiplan/virksomhetsplan for FNFs virksomhet.
 • forberede presidiets møter i samarbeid med den foreningen som har formannskapet.
 • forberede generalsekretærenes møter i samarbeid med formannskapets generalsekretær.
 • lede FNFs virksomhet og ha ansvar for forbundets økonomi i henhold til vedtatte virksomhetsplaner og budsjett.
 • utarbeide årsmelding.
 • ha arbeidsgiver- og personalansvar i FNF i henhold til lover og avtaler, vedtatte planer og budsjett.
 • sikre at de prosjektene FNF har ansvar for gjennomføres i henhold til målsetting og budsjett.
 • holde kontakt med Nordisk råd og ministerråd.
 • holde seg orientert om aktiviteter i andre nordiske samarbeidsorganisasjoner.

Krav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Ha ledererfaring og minimum 5 års relevant yrkeserfaring.
 • Skal ha erfaring fra politisk styrt virksomhet, forståelse for politikk og politiske prosesser.
 • God økonomiforståelse og kunnskap om regnskap.
 • God sosial kompetanse.
 • God kjennskap til Norden og nordisk samarbeid.
 • Dele FNFs grunnverdier.

Stillingen er tidsbegrenset (åremål) på fire år med mulighet for inntil fire års forlengelse.

Arbeidssted: FNFs kontorer i København.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes til: foreningen@norden.no innen 9. april 2015

Spørsmål kan rettes til medlemmer av ansettelsesutvalget:

 • Sinikka Bohlin +46 (0)70-683 91 02
 • Ásdís Hannesdóttir +354 512 69 70
 • Espen Stedje +47 95 99 17 45

eller nåværende generalsekretær i FNF Kristín Ólafsdóttir +45 30 26 03 70.

 da_DKDanish