Foreningen Norden vælger ny landsformand. Mogens Jensen erstatter Karen Ellemann-Jensen.

23-11-15 norden 0 comment

Nordisk tillid skal styrkes

Mogens Jensen
Mogens Jensen

Hvad er det særligt nordiske? Svaret afhænger om, hvem man er. Den nyvalgte formand for Foreningen Norden, Mogens Jensen, gav denne karakteristik, da han lørdag talte på foreningens repræsentantskabsmøde i Vejle:

– Vi kan stort set direkte overføre ideer, erfaringer og konkrete løsninger til hinandens samfund. Helt lavpraktisk og konkret. Hvor mange steder i verden kan man det?
Han fremhævede de nordiske landes internationale aftryk som lige så vigtige som landenes indbyrdes samarbejde:

– Norden har aldrig isoleret sig fra verden, vi har aldrig lukket os om os selv. Vi har en stor andel i opbygningen af de internationale som bl.a. Europarådet og FN. Vores internationale samarbejde for fred, menneskerettigheder, velfærd og retfærdighed skal præge fremtiden. Det betyder mere samarbejde om nordiske udviklingsprojekter, mere samarbejde på vores ambassader rundt om i verden, mere samarbejde om internationale dagsordener. Hvis vi ikke gør det, vil kommende generationer med rette kunne spørge: Hvor blev I af, mens tid var?

Han noterede sig, at hvis man lægger de nordiske landes økonomier sammen, så udgør de verdens 10. største økonomi:

– Derfor orienterer erhvervslivet sig i stigende grad nordover, når virksomhederne udvikler kompetencer og skal styrke deres position. Nordea, Arla, COOP – ja, rigtigt mange har fundet nordiske løsninger, lød det fra Mogens Jensen, som i Foreningen Norden afløser idenrigs- og socialminister Karen Ellemann-Jensen på formandsposten.

Mogens Jensen, 52, er næstformand i Socialdemokratiet, tidligere handels- og udviklingsminister. Han er vokset op på Mors, valgt til Folketinget i Herningområdet og er sit partis kulturordfører og medieordfører.da_DKDanish