Foreningen Norden med i nyt netværk, som skal styrke nordiske civilsamfund

13-10-21 Esben Ørberg 0 comment

Nordisk Ministerråd har søsat endnu et initiativ, som skal bidrage til at visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

Netværket består af 40 repræsentanter fra hele Norden, heraf to fra Foreningerne Norden, som gennem forskellige initiativer skal styrke civilsamfundene ud fra den tanke, at uden dem, er det ikke muligt at opfylde visionen, som for to år siden blev undfanget af de nordiske statsministre.

Læs mere her: https://www.norden.org/da/news/nordisk-civilsamfundsnetvaerk-skal-understoette-udviklingen-af-norden-som-en-baeredygtig-ogda_DKDanish