Folkemødet på Bornholm byder på politisk debat i øjenhøjde

06-06-23 norden 0 comment

Folkemødet på Bornholm sætter igen i år rammen for politisk debat i øjenhøjde. Det nordiske samarbejde deltager med højaktuelle debatter om udfordringer og nordiske løsninger i forhold til at skabe verdens mest bæredygtige og integrerede region.

I år kan du deltage på 15 højaktuelle arrangementer i Nordens telt. Vi byder på debat om energiløsninger, erhvervsskoler, biodiversitet, unge og fællesskaber. Og så byder vi velkommen til et særligt arrangement, hvor ukrainske og russiske kvinder møder hinanden.

Oversigt over nordiske aktiviteter på Folkemødet

PROGRAM

TORSDAG 15. JUNI:

Grøn omstilling og havet

Den nordiske energiomstilling kræver en massiv udbygning af havvind, hvilket fører til et kapløb om pladsen i havet.
Tidspunkt: torsdag d. 15. juni kl. 11.45.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Gør virksomhederne nok for biodiversiteten?

Tab af biodiversitet kræver handling. For at vende udviklingen og genetablere biodiversiteten skal alle samfundets aktører i spil. Men hvordan?
Tidspunkt: torsdag d. 15. juni kl. 12.45.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Vandretur: EKSPERIMENT: Forstår unge hinanden i Norden?

Hvad sker der, hvis man sætter unge fra Skandinavien sammen på et par timers vandretur og beder dem om kun at tale skandinavisk? Vil du teste dine skandinaviske sprogforståelse og samtidigt vandre i den smukke bornholmske natur?
Tidspunkt: torsdag d. 15. juni kl. 15.00-17.00.
Sted: Solvej 2, 3770 Allinge.
Format: Vandretur, Ca. 2 timer.

Cirkulær økonomi – vi løfter frem nordiske succeser

Vi ser en tendens til, at kendskabet til de nordiske sprog er svækket i løbet af seneste årtier. Hvordan kan det være? Hvorfor er sproget og kulturen så vigtig?
Tidspunkt: torsdag d. 15. juni kl. 15.30.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Foreningen NORDEN: Paneldebat: Alle hylder de fælles nordiske værdier, men hvad med sproget?

I flere nordiske lande er kendskabet til nordiske sprog svækket i løbet af seneste årtier, hvad betyder det for de fælles nordiske værdier vi bryster os af i Norden?
Tidspunkt: torsdag d. 15. juni kl. 17.00.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

FREDAG 16. JUNI:

Paneldebat: Fordomme i rigsfællesskabet – hvad gør vi ved dét? (Sjómaq)

Grønland, Færøerne og Danmark deler fælles historie, politiske institutioner, demokratisyn og mange har venner og familie på tværs af landene. Alligevel præger fordomme forholdet mellem unge på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark. Hvorfor ved unge danskere så lidt om Grønland og Færøerne og hvad gør det ved forholdet mellem landene? Hvilke løsninger kan være med til at sikre et mere ligeværdigt forhold i fremtiden?
Tidspunkt: fredag d. 16. juni kl. 09.00 -10.00.
Sted: DUFs scene.
Format: Paneldebat, 1 time.
Del din sundhedsdata gennem sundhedsapps?

Hvis fokus på sundhedsområdet skal ændres fra behandling til forebyggelse, så kræver det en langt højere grad af borgerinvolvering og villighed til at dele personlige sundhedsdata. Digitale sundhedsapps kan være en stor del af løsningen.
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 09.30.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Skam, NATO og kalmarunionen. Er ungdommen nordisk?

Har vi en fælles nordisk identitet og hvilke muligheder vi har for samarbejde? Kan vi lave en fælles public-serviceplatform? Et nordisk forsvarssamarbejde?
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 09.30.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Fremtidens erhvervsuddannelser i Norden

Manglen på faglært arbejdskraft er en udfordring i Danmark og resten af Norden. I Danmark er frafaldet fra erhvervsuddannelser næsten tre gange så stort som frafaldet fra de gymnasiale uddannelser, svarende til 40%. Vi vil kickstarte debatten med de unge om fremtidens erhvervsuddannelser!
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 13.00.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Energi og sikkerhed – et nyt trilemma

Kan vi fortsat nå vores klimamål samtidig med at vi sikrer en retfærdig, grøn omstilling i en tid præget af højere energipriser og en usikker geopolitiske situation?
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 14.15.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

En ny nordisk tidsalder?

Altinget & Nordisk Ministerråd er gået sammen om at italesætte det nordisk samarbejde og fremtiden for dette.
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 15.30.
Sted: Folkemødet, C22 – Hovedscenen, Allinge, Bornholm
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Indigenous Peoples rights and knowledge in the green transition

This Nordic Talks panel will shed light on if – and if so – then what the Nordic can learn from New Zealand when it comes to the increased representation and inclusivity of Indigenous practices on environmental protection.
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 15.30.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Norden byder indenfor

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd byder velkommen til en snak om den nordiske identitet og svarer på spørgsmål om det nordiske samarbejde.
Tidspunkt: Fredag d. 16. juni kl. 17.00.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

LØRDAG 17. JUNI:

Naturbaserede løsninger – oplev de nyeste!

Oplev de nyeste nordiske naturbaserede løsninger, der skal bidrage til at holde klimaforandringerne under 1,5 grader. Deltag også i drøftelsen af, hvor langt – eller kort, vi er kommet på området, og hvad der skal til for at opskalere arbejdet med naturbaserede løsninger i Norden.
Tidspunkt: Lørdag d. 17. juni kl. 09.30.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time.

Pust nyt liv i dit gamle tøj: Workshop med islandske Ýrúrarí

At give tøj og andre tekstiler længere levetid, er et nøgleelement i at sikre en bæredygtig tekstilbranche. Medbring din hullede yndlingsweater eller lav personlige „patches“ til at tage med hjem.
Tidspunkt: Lørdag d. 17. juni kl. 10.45.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Workshop, Ca. 1 time.

Unge udenfor fællesskabet – hvordan får vi alle med?

Flere og flere unge mistrives og føler sig udenfor. Nordisk Ministerråd samler unge, eksperter, civilsamfundsaktører og beslutningstagere på alle de fem nordiske folkemøder for at adressere en central fællesnordisk udfordring: Hvordan får vi flere unge med?
Tidspunkt: Lørdag d. 17. juni kl. 14.00.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time

17. juni kl. 15.15: Women in War

Flere og flere unge mistrives og føler sig udenfor. Nordisk Ministerråd samler unge, eksperter, civilsamfundsaktører og beslutningstagere på alle de fem nordiske folkemøder for at adressere en central fællesnordisk udfordring: Hvordan får vi flere unge med?
Tidspunkt: Lørdag d. 17. juni kl. 15.15.
Sted: A20 – Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Format: Paneldebat, Ca. 1 time

Paneldebat: Forstår unge hinanden i Norden? (paneldebat)

En dansker, en svensker og en nordmand sætter hinanden stævne i en samtale om ungdomslivet på tværs af Skandinavien og om nabosprogsforståelsen. Forstår unge overhoved hinanden i dag? Hvad er værdien af at kunne forstå hinanden og have kendskab til kulturlivet i andre nordiske lande?
Tidspunkt: lørdag d. 17. juni kl. 15.30-16.15
Sted: Ungdomshøjen
Format: Paneldebat, 1 time.

 

Se hele norden.org´s program her.
Se Foreningen NORDENs arrangement her.

 da_DKDanish