Flere nordiske tv-kanaler i digital tv-pakke

17-10-17 Esben Ørberg 0 comment

Medieordførerne i Folketinget har sikret, at antallet af nabolandskanaler øges fra én til tre fra 2020. Foreningen NORDEN har søgt at påvirke beslutningen – og er begejstret.

Når en nye distributør af tv-pakker gennem det digitale sendenet er fundet, skal den heldige vinder af udbuddet øge antallet af nabolandskanaler fra én til tre. Dette er et af de krav til indholdet af grundpakken, som Folketingets mediepolitiske ordførere netop har forhandlet sig frem til og som indgår i udbudsbetingelserne, når staten atter stiller frekvenserne til rådighed for en distributør. I dag har Boxer sendemuligheden, men der er nu et gen-udbud på vej, som skal have virkning fra april 2020.

I Foreningen NORDEN hilser man de nye udbudsbetingelser særligt velkomne. Foreningens formand, Mogens Jensen, der også er kultur- og mediepolitisk ordfører for Socialdemokratiet siger:

– Det er vigtigt, at vi har kendskab til landene omkring os – især Norge, Sverige og Tyskland, ikke mindst fordi vi bliver massivt påvirket af amerikansk og britisk tv. Danmark er forbundet med landene omkring os både historisk, kulturelt og sprogligt, og det betyder noget, at vi kan følge med i det liv og de mennesker, som findes lige ovre i vores egen baghave. Dertil kommer, at Norge, Sverige og Tyskland er Danmarks tre største samhandelspartnere. Vi havde gerne set, at kravene til den kommende distributør var fire nabolandskanaler, men tre er betydelig bedre end én, lyder det fra formanden for Foreningen NORDEN.

Foreningen NORDEN finder, at det er vigtigt at bevare stærke bånd mellem de nordiske lande, og mener, at tv-udsendelser fra Sverige og Norge er en fremragende måde, hvorpå man kan øge kendskabet til svensk og norsk sprog og kultur. Derfor opfordrede foreningen allerede tidligt i processen medieordførerne til at stille krav om flere nordiske tv-kanaler – og Mogens Jensen var således medunderskriver af et brev til sig selv:

– Både som formand for Foreningen NORDEN og som kultur- og medieordfører i Folketinget, har jeg interesse i at styrke nabolandskanalerne, idet de forbedrer vores relationer til vores nabolande og giver unik indgang til information om politik, erhverv, nyheder og kultur.

Foreningen NORDEN peger i henvendelsen til ordførerne på, at udvælgelsen af de konkrete kanaler bør ske med øje for, hvem der tilbyder mest muligt public service indhold. Foreningen anfører kanaler som SVT1, SVT2, NRK1, NRK2, NRK3, TV2 Norge og TV4 Sverige, der alle leverer alsidigt indhold i høj kvalitet, både hvad angår drama, underholdning, nyheder og dokumentar.

Det kommende udbud drejer sig om det digitale sendenet og ikke de øvrige tv-distributører, der distribuerer tv via alm. kabel-tv-pakker og satellit-tv-pakker.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan den kommende distributør skal fordele de tre nabolandskanaler, men formentlig vil det i høj grad blive op til de enkelte antenneforeninger at sammensætte grundpakkerne afhængig af, hvor i landet de ligger.da_DKDanish