Fællesnordisk miljøberedskab

10-05-13 norden 0 comment

Foreningens landsformand Karen Ellemann har skrevet et brev til Forsvarsministeren, hvor hun udtrykker foreningens glæde over, at der finder flere og flere sikkerheds- og forsvarspolitiske drøftelser sted med de øvrige nordiske lande.

“Især et forstærket nordisk samarbejde inden for det civile beredskab har vores store interesse. Jeg har noteret, at der i flere omgange på det seneste har været drøftelser om det danske miljøberedskab, som du også selv har påpeget kunne trænge til en forbedring. Vi er i Foreningen NORDEN meget optaget af, at vi gennem nordiske løsninger kan skabe mere kvalitet for færre penge. Vi ser på mange områder store muligheder ved at udnytte det nordiske samarbejde”, skriver Karen Ellemann og fortsætter:

“Vi har i foreningen også fulgt drøftelserne angående miljøberedskabet, og mange i vores forening har efterlyst en nordisk løsning på beredskabssituationen. Vi er omkranset af de samme problemer, og vi har fælles vandgrænser. Det sikkerhedspolitiske element i opsplitningen i nationale enheder er næppe til stede i dag. Også den forskningsmæssige del kunne få et stort løft gennem et fællesnordisk beredskab, der bl.a. kunne yderligere forstærke Øresundsregionens naturfaglige uddannelser, der i forvejen samlet set hører til et af de stærkeste områder i verden”.

Karen Ellemann slutter med at spørge, om ministeren på denne foranledning vil undersøge den nordiske mulighed.da_DKDanish