Fælles personnummersystem i Norden

26-10-15 norden 0 comment

Uttalelse fra Foreningene Norden:

Vi trenger stadig oftere personnummer i ulike sammenhenger. Det merker vi når vi flytter over grensene i Norden. Skal vi ha jobb, åpne bankkonto eller registrere adresse, må vi ha et personnummer i det landet vi kommer til.

Det er i dag mange som jobber på tvers av grensene, ikke minst ungdom som har sommerjobb i et naboland, blant annet via Nordjobb. For å få skattekort, kreves det et midlertidig personnummer. Har du ikke et skattekort, blir du trukket 50% i skatt, om du i det hele tatt får utbetalt lønn.

Myndighetenes behov for god personkontroll har gjort at det å skaffe seg et personnummer ofte er en omstendelig og lite smidig prosess. I Norge må du eksempelvis personlig møte opp på et av 42 utvalgte skattekontorer som har dette som oppgave. Du må legitimere deg med enten pass, nasjonalt ID-kort, eller førerkort, samt en signert og stemplet utskrift som ikke må være eldre enn tre måneder, fra folkeregisteret i hjemlandet.

Tildeling av personnummer er først og fremst en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Alt burde derfor ligge til rette for at vi sammen kan finne frem til en mer smidig, mindre byråkratisk og mindre kostbar ordning.

Foreningene Norden oppfordrer derfor Nordisk råd til å arbeide for et fellesnordisk personnummersystem i Norden.

Foreningene Norden ser med glede at det fremmes et medlemsforslag til Nordisk råd (A 1668/medborger) om ”nordisk borgerskap”. Foreningene oppfordrer Nordisk råd til å følge opp forslaget.

Vedtatt av Foreningene Nordens presidium 26. oktober 2015.da_DKDanish