Fælles nordisk beredskab – styrket sikkerhed i Norden

21-10-23 norden 0 comment

Vi vil have styrket sikkerheden i Norden ved at etablere et fælles nordisk beredskab.
De nordiske lande oplever udfordringer med at vedligeholde et effektivt civilt kriseberedskab og interesse overvågning. Vi tror på, at styrket samarbejde og koordinering er nøglen til at tackle disse udfordringer.

Ved at arbejde sammen som en enhed kan vi dele viden og ressourcer, etablere fælles beredskabscentre og udveksle specialiseret personale og teknologi. Vi ser også potentiale i internationale partnerskaber for at udvide vores kapacitet og styrke vores indflydelse i Nordatlanten og Arktis. Sammen kan vi håndtere udfordringerne og sikre vores fælles sikkerhed i nordområderne.

For borgerne i Norden ville det ikke kun forbedre sikkerheden i vores region, men det vil også føre til økonomiske besparelser, som kan gavne vores samfund.

Vi har identificeret fem forskellige mærkesager vi vil fokusere på i den kommende tid.
Læs om hvordan vi vil arbejde for et stærkere rigsfællesskab.

Norden i skolen
Nordfokus projektetda_DKDanish