Endelig er de nordiske kulturministre efter pres fra Foreningen NORDEN kommet på sporet af den nordiske medievirkelighed

12-05-15 norden 0 comment

Digitaliseringen åbner mulighed for at se nordisk tv, men den medfører også nye udfordringer.

Foreningen Norden har i mange år påpeget vigtigheden af, at den nordiske landes public service kanaler (i Danmark DR og TV2) kommer i omdrejninger og afspejler den nye virkelighed, digitaliseringen giver. Foreningen har i mange år kæmpet for, at det skal være muligt for alle nordboere at se alle de nordiske public servicekanaler.

Det er nu blevet muligt med digitaliseringen, men så kommer nye udfordringer: nemlig at man kun kan se sit eget lands kanaler, fordi computerens ip-adresse afslører hvilket land man kommer fra. Og så er vi lige vidt!

Samtidig har man i mange år talt om en eller anden samlet nordisk tv-kanal. Hvor svært kan det være: De nordiske public service kanaler har deres eget samarbejdsorgan: Nordvision.

Hvorfor ikke lade Nordvision blive tv-producerende. Ejerene har jo i forvejen alle fornødne tekniske og journalistiske funktioner. Det er sådan set bare at komme i gang! Det må så være næste skridt i udviklingen kære Marianne Jelved. Men tak for første skridt!

Udtalelsen fra de nordiske kulturministres møde kan læses på norden.org.da_DKDanish