Uddannelse er nøglen til Nordens styrke

20-10-23 norden 0 comment

Det skal være nemt at uddanne sig i og om Norden og vi tror at en stærk uddannelse er nøglen til Nordens fremtid.

Foreningen Norden arbejder for at:

  • Styrke undervisningen i nabosprog og nabokultur i folkeskolen så eleverne får mere viden om de forskellige nordiske lande samt bedre forståelse og integration.
  • Skabe netværk mellem unge fra de nordiske lande ved at inddrage Norden i ungdomsuddannelser.
  • Styrke erhvervsuddannelser hvor unge har en mulighed for at tage praktikophold i andre nordiske lande.

I dag har vi to projekter kørende som understøtter disse formål.

  • Norden i Skolen er vores gratis undervisningsplatform hvor vi giver lærere og elever redskaber til at arbejde med skandinavisk nabosprogforståelse og nordisk kultur.
  • Nordfokus fokuserer på at gøre erhvervsuddannelser mere attraktiv ved at hjælpe unge med at tage praktik i et andet nordisk land. Dette vil på lang sigt bidrage til et mere samlet arbejdsmarked i Norden og give unge muligheder for personlig og faglig vækst.

Vi har identificeret fem forskellige mærkesager vi vil fokusere på i den kommende tid.
Læs om hvorfor vi synes det er en god idé at få etableret fælles nordisk beredskab.

Norden i skolen
Nordfokus projektet
Nordisk integration kerneområdeten_GBEnglish