Flagning ved grænseovergangene mellem Danmark og Tyskland

Foreningen NORDEN overtog i 2002 flagningen med det danske og de nordiske flag ved de fem største grænseovergange i Sønderjylland og sikrede dermed, at flagningen kunne fortsættes efter at Sønderjyllands Amt havde meddelt, at de ikke længere ønskede at varetage opgaven.

Flagningen med de nordiske flag ved landegrænsen kom til på initiativ af politimesteren i Gråsten, Ivar Møller, der i samarbejde med Foreningen NORDEN satte institutionen i værk kort tid efter befrielsen.

Foreningen NORDEN var behjælpelig med finansiering af fremskaffelse og vedligeholdelse af flagene, mens politimesteren stillede mandskabet, der skulle hejse og nedtage flagene efter det danske flagregulativ.

Ordningen blev etableret ved fem grænseovergange og kørte som beskrevet frem til Schengen-aftalens ikrafttræden 25. marts 2001. Derefter påtog Sønderjyllands Amtskommune sig opgaven ”indtil videre”.

I foråret 2002 meddelte amtsborgmesteren, at man ikke længere ville løfte opgaven uden kompensation for de udgifter (kørsel m.v.), som opgaven medførte. Man anså opgaven for at være national, og da man ikke blev kompenseret, blev arrangementet opsagt pr. udgangen af maj 2002.

Efter en Side 20 forhandling med Justitsministeren (Lene Espersen) blev vi enige med hende om, at hun gennem hendes politimyndigheder i Gråsten og Tønder stod for flag, flagstænger, vedligeholdelse og forsikringer, mens Foreningen NORDEN modtog et beløb for at varetage flagningen ved grænseovergangene i Kruså, Padborg (Oksevejen), Frøslev (motorvejen), Rudbøl og Sæd.

Foto: Peter Jon Larsen

en_GBEnglish