Medlemsformer og kontingentsatser

Kontingentsatser 2024

Medlemstype

Årlige kontingentsatser

Personligt medlemskab Kr. 315
Husstands medlemskab

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.

Kr. 410
Pensionist medlemskab

Medlemskab for personer, som har nået folkepensionistalderen – og førtidspensionister.

Kr. 215
Pensionistpar medlemskab

Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste har nået folkepensionsalderen  – samt førtidspensionistpar.
Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.

Kr. 260
Skolemedlemskab

Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere.

Kr. 495
Kr. 200 for skoler med færre end 100 elever
Biblioteksmedlemskab

Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.

Kr. 395
Støttemedlemskab

Som medlem af foreningen kan der, både på nationalt og lokalt plan, optages organisationer, foreninger, virksomheder, institutioner eller lignende, som kan vedkende sig foreningens formål, og med sit medlemskab ønsker at støtte foreningens arbejde.

Sådanne landsdækkende medlemmer indkaldes til de årlige repræsentantskabsmøder, hvor de er valgbare til alle øvrige organer.

Lokale støttemedlemmer indkaldes til de lokale generalforsamlinger.

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler kontingent med lokalafdelingen.
Landsorganisationer og landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med landsforeningen.

Kontingentsats aftales

BLIV MEDLEM

 

Kontingentsatser fra 1. juli – 31. oktober: HALV TAKST

Kontingentsatser fra 1. november – 31. december: GRATIS 

en_GBEnglish