Foreningen NORDENs Protektor

Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. er Foreningen NORDENs protektor.

dronningen

Protektorens rolle

Når medlemmer af den kongelige familie påtager sig protektioner, betyder det, at de påtager sig at begunstige den relevante forening, institution, sag eller organisation.

Dette kan gøres på mange forskellige måder, men generelt gælder det, at den kongelige støtter protektionen ved at være med til at udbrede kendskabet til den enkelte protektion og gennem dette arbejde at inspirere til, at andre mennesker også ønsker at bidrage med støtte på forskellig vis.

Ofte vil protektoren aflægge årlige besøg i protektionen og desuden være til stede ved særlige begivenheder og arrangementer. Afhængigt af protektionens karakter kan der også være tale om hyppig mødeaktivitet.

Tilsagn om kongelig protektion kan variere fra sag til sag, og kan for eksempel være baseret på alment velgørende virksomhed eller eksport-fremme.

Det er i store træk muligt at inddele protektioner i dem, der har tilsagn om livsvarig protektion og dem, der har én-gangs tilsagn. Mange af især de humanitære sammenslutninger har tilsagn om permanent protektion, hvorimod protektion af udstillinger, kongresser eller lignende i reglen kun gives, hvis det pågældende medlem af kongehuset kan være til stede ved åbningen.

Læs mere på Kongehusets netsted.

en_GBEnglish