Et stærkt rigsfællesskab

22-10-23 norden 0 comment

Vi skal styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Det kan vi gøre ved at investere i gensidig forståelse og videndeling, ved at:

  • Etablere flere udvekslingsprogrammer mellem studerende, forskere og fagfolk fra de tre områder.
  • Tilbyde flere muligheder for at lære hinandens kultur, traditioner og udfordringer bedre at kende.
  • Identificere fælles mål og interesser og arbejde sammen om at nå dem.
  • Opbygge konstruktive dialog-kanaler mellem politikere, interessenter og borgere i Grønland, Færøerne og Danmark.

Vi skal involvere områder som bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, forskning, innovation og turisme. Der kan vi dele ressourcer og ekspertise og skabe større indflydelse i internationale fora og beslutningsprocesser, der vedrører Arktis.

Vi har identificeret fem forskellige mærkesager vi vil fokusere på i den kommende tid. Læs mere om hvordan vi arbejder for bedre nordisk integration.

Norden i skolen
Nordfokus projekteten_GBEnglish