Det unikke Norden

29-11-13 norden 0 comment

Den danske regering overtager det nordiske formandskab i 2015. Foreningen NORDEN har udarbejdet sine anbefalinger til formandsprogrammet under overskriften Det unikke Norden.

  • ønsket om at udrede det unikke ved den nordiske samfundsmodel og det værdifællesskab landene er fælles om
  • fortsat fokus på fjernelsen af grænsehindringerne i Norden, herunder forstærket informationsformidling og servicering via Hallo Nordens virksomhed
  • et styrket tv-samarbejde, gerne gennem en opprioritering af Nordvision-samarbejdet
  • styrket sprogsamarbejde i alle led
  • styrket retsligt samarbejde, herunder harmonisering af retstilstanden
  • styrket samarbejde inden for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik

 da_DKDanish