Danmark i spidsen for nordisk tænketank, som skal se på tech-giganterne og demokratiet

02-02-22 Esben Ørberg 0 comment

Et samlet norden vil have mere viden om, hvilken indflydelse tech-giganter har på den demokratiske samtale. Derfor nedsætter Nordisk Ministerråd en tænketank af nordiske eksperter, som skal gøre os klogere på problemstillingen. Danmark får ansvaret for at nedsætte tænketanken og lede dens arbejde. Billedet er taget af Yadid Levy på Det (oprindelige) Kgl. Bibliotek i København.

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/danmark-i-spidsen-for-ny-nordisk-tech-taenketankda_DKDanish